Opinsys Account registration

Opinsys Lukiolaiskannettava requires an Opinsys Account which can be created through this service. To start please type in your email address here and press Send.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste - käyttäjärekisteri

Tämä on Opinsys Oy:n, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste Opinsys Oy:n Lukiolaiskannettavan käyttäjärekisteristä. Laadittu 1.6.2019. Viimeisin muutos 18.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Opinsys Oy
Lutakonaukio 1
40100 Jyväskylä
014 4591 624
tuki@opinsys.fi

Rekisterin nimi

Lukiolaiskannettavien käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Opinsys Oy:n lukiolaiskannettava-järjestelmää käyttävien henkilöiden tunnistaminen ja viestinnän hoito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Käyttäjätunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Järjestelmän uid-numero
 • Käyttäjäryhmä
 • Käyttäjän henkilökohtaiset laitteet
 • Kotikansion polku
 • Puhelinnumero
 • Käyttöliittymän kieli
 • Rooli (opettaja, oppilas, jne.)
 • Valokuva

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään käyttäjätietolomakkeella käyttäjältä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset, Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Opinsys Oy:n alihankkijana toimiville kolmansille osapuolille palvelun tuottamista varten. Kolmas osapuoli voi olla EU- tai ETA-alueella oleva organisaatio.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuihin tietoihin on pääsy Opinsys Oy:n asiakaspalvelun työntekijöillä. Pääsy rekisterin tietoihin on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröity voi itse päivittää seuraavia tietojaan:

 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttöliittymän kieli
 • Valokuva

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).