Opinsys Account registration

Opinsys Lukiolaiskannettava requires an Opinsys Account which can be created through this service. To start please type in your email address here and press Send.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Opinsys Oy
Lutakonaukio 1,
40100 Jyväskylä
014 4591 624

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jouni Lintu
Lutakonaukio 1,
40100 Jyväskylä

040 7770 412, jouni.lintu@opinsys.fi

Rekisterin nimi
Lukiolaiskannettavien käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Opinsys Oy:n lukiolaiskannetta-järjestelmää käyttävien henkilöiden tunnistaminen ja viestinnän hoito.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Käyttäjätunnus
Kieli

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään käyttäjätietolomakkeella käyttäjältä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset, Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa Opinsys Oy:n alihankkijana toimiville kolmansille osapuolille palvelun tuottamista varten. Kolmas osapuoli voi olla EU- tai ETA-alueella oleva organisaatio.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuihin tietoihin on pääsy Opinsys Oy:n asiakaspalvelun työntekijöillä. Pääsy rekisterin tietoihin on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.